Tým lékařů

Biochemie

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

ÚKB a lab. diagnostiky, 1.LF UK a VFN Praha

Rád Vám poradím ohledně Vašich laboratorních nálezů, které významně přispívají k diagnostice, ale i vyhledávání řady onemocnění.

Chirurgie

MUDr. Aleš Fibír

SANUS s.r.o., odd. plastické chirurgie

Plastická chirurgie bývá často zaměňována za chirurgii čistě estetickou. Věnuje se však celé řadě medicínských oblastí jako jsou nádory kůže a měkkých tkání, vrozené vady, rekonstrukce měkkých tkání, rekonstrukce prsu apod. Nedílnou součástí plastické chirurgie je také chirurgie ruky, které se intenzivně věnuji.

MUDr. Jiří Holečko

Ambulance civilizačních nemocí a specializované výživy

Chirurg, gastroenterolog a nutriční specialista. Specializuje se na civilizační choroby.
"Stálé zdraví! Nejlépe se správnou výživou."

MUDr. Marek Kalenda

soukromá ortopedická praxe, Poliklinika Chodov

Vedle soukromé ortopedické praxe v Poliklinice Chodov u Karlových Varů pracuje i na ortopedických odděleních v Nemocnici Ostrov a Nemocnici Sokolov.

Dermatologie (kožní)

MUDr. Nina Benáková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK

Zkušený dermatolog, více než 20 let působí v ambulantních ordinacích i jako vysokoškolský učitel. Zaměřuje se na fototerapii a dermatoimunologii.

Farmacie

Lékárna Prima

Chrudim

Provozovatel internetového obchodu s volně prodejnými léky a potravními doplňky www.lekarna.cz.

Gastroenterologie (trávící ústrojí)

MUDr. Jiří Holečko

Ambulance civilizačních nemocí a specializované výživy

Chirurg, gastroenterolog a nutriční specialista. Specializuje se na civilizační choroby.
"Stálé zdraví! Nejlépe se správnou výživou."

Gynekologie a porodnictví

MUDr. Martina Miklošová

Gynekologicko-porodnické odd. Chrudimská nemocnice, Gynamb Chrudim s.r.o.

Pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení Chrudimské nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje a.s. a dále v soukromé gynekologické ambulanci Gynamb Chrudim s.r.o.

Interní lékařství

MUDr. Soňa Boušková

lékařka

Jsem lékařka s 11 letou praxí (promoce na 3LFUK r. 2006), pracovala jsem na všeobecném interním oddělení ÚLZ, na hepatogastroenterologii IKEM, na lůžkovém oddělení LRS Chvaly, v ordinaci praktického lékaře. Praktikuji akupunkturu, akupresuru a homeopatii.

MUDr. Jaromil Gillár

Kardiologická ambulance Liberec

Člen České lékařské komory. Atestace v kardiologii a interním lékařství.

Kardiologie

MUDr. Jaromil Gillár

Kardiologická ambulance Liberec

Člen České lékařské komory. Atestace v kardiologii a interním lékařství.

prim. MUDr. Martin Herold

FN Královské Vinohrady, Praha

Primář III. interní - kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady.
Licence pro obory trvalá kardiostimulace a srdeční elektrofyziologie.
Věnuje se také přednáškové činnosti a výzkumu.

Neurologie

MUDr. Olga Ulmanová

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Působí v Centru extrapyramidových onemocnění při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

ORL (ušní, nosní, krční)

Prof. MUDr. Jan Plzák, PhD.

1. LF UK, FN v Motole

Pracuje na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fakultní nemocnice v Motole. Věnuje se zejména onkologii hlavy a krku, chirurgii štítné žlázy, rinologii, spánkové medicíně. Mezi jeho koníčky patří triatlon a plavání.

Ortopedie

MUDr. Marek Kalenda

soukromá ortopedická praxe, Poliklinika Chodov

Vedle soukromé ortopedické praxe v Poliklinice Chodov u Karlových Varů pracuje i na ortopedických odděleních v Nemocnici Ostrov a Nemocnici Sokolov.

Plastická chirurgie

MUDr. Aleš Fibír

SANUS s.r.o., odd. plastické chirurgie

Plastická chirurgie bývá často zaměňována za chirurgii čistě estetickou. Věnuje se však celé řadě medicínských oblastí jako jsou nádory kůže a měkkých tkání, vrozené vady, rekonstrukce měkkých tkání, rekonstrukce prsu apod. Nedílnou součástí plastické chirurgie je také chirurgie ruky, které se intenzivně věnuji.

Potravní doplňky a léčivé rostliny

doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

FaF UK v Hradci Králové

Fytofarmaka a doplňky stravy začínají hrát v současné době nemalou roli na cestě k upevnění zdraví. Ne vždy to ale dobře víme. Můžete být lépe informováni!

Psychiatrie

as. MUDr. Martin Anders, PhD.

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha

psychiatr, vedoucí lékař Centra pro biologickou diagnostiku a léčbu Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, šéfredaktor časopisu Česká a Slovenská psychiatrie

Urologie

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

Urologie je obor, který životy nejen zachraňuje, ale řadě lidem život i zkvalitňuje. Neváhejte se se svými strastmi včas poradit s urologem, aby Vám mohl nabídnout to, co současná medicína dokáže.

Proč využít PotřebujiPoradit.cz

 • Na Váš dotaz odpovídá vždy specializovaný lékař
 • Více než 10 leté zkušenosti s provozem služby
 • Více než 18 000 zpracovaných dotazů
 • Odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů
 • Komunikace je šifrována, takže nedojde ke zneužití osobních údajů

Jak to funguje

 • Prostřednictvím online formuláře
  položíte dotaz
 • Dle tématu dotazu jej přidělíme
  nejvhodnějšímu odbornému lékaři
 • Ihned jakmile lékař odpoví,
  vyzvednete si odpověď