Položit dotaz

Ověření pojišťovnyUveďte prosím své rodné číslo, abychom mohli ověřit Vaši příslušnost k pojišťovně.

Proč musím zadávat rodné číslo?

Pomocí rodného čísla ověříme Vaši příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Pokud využíváte služeb pojišťovny, která je partnerem projektu PotřebujiPoradit.cz, bude Váš dotaz vyřízen bezplatně. V opačném případě budete po odeslání dotazu vyzváni k platbě. Cena jednoho dotazu je 249 Kč.

Jak zaplatím, pokud moje pojišťovna nepatří mezi smluvní partnery poradny PotřebujiPoradit.cz?

Platba probíhá online prostřednictvím mobilního telefonu a je téměř okamžitá. Bezprostředně po jejím dokončení předáme Váš dotaz našemu specialistovi, který jej zodpoví. O vyřízení dotazu budete informování emailem a případně též pomocí SMS.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře pro vložení dotazu v online poradně PotřebujiPoradit.cz souhlasím se zpracováním údajů v tomto formuláři uvedených a to včetně osobních údajů a že souhlasím s jejich zpracováním společností Pears Health Cyber, s.r.o., se sídlem Praha 8, Voctářova 2449/5, PSČ 180 00, IČ: 25784684, zapsanou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69981, jakožto zřizovateli, zpracovateli a správci databáze. Odeslané údaje budou použity výhradně pro zodpovězení dotazu v online poradně PotřebujiPoradit.cz a nebudou poskytnuty za jiným účelem třetí straně bez mého předchozího souhlasu. Tento souhlas dávám na dobu nutnou ke zpracování a administraci dotazu službou PotřebujiPoradit.cz. Jsem si vědom svého práva kdykoliv svůj souhlas odvolat a žádat odstranění svých osobních údajů. Souhlas můžu odvolat písemně emailem na adrese info@potrebujiporadit.cz.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.