Partneři

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) byla zřízena ke dni 15. 10. 1992 na základě žádosti podané firmou Škoda Auto, a. s. Postupně se vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou na zakladatelskou firmu.

V současné době má ZPŠ sídlo v Mladé Boleslavi a pobočky zejména v místech působnosti mateřské firmy tj. Rychnově nad Kněžnou, Kvasinách a Vrchlabí.
ZPŠ dále provozuje pobočku v Nymburce a kontaktní místo v Jilemnici. ZPŠ je otevřená široké veřejnosti a jejím pojištěncem se může stát každý občan České republiky či pracovník firmy s trvalým sídlem na území České republiky.

Již od okamžiku svého vzniku si ZPŠ získala dobré jméno díky maximálnímu úsilí poskytovat pojištěncům kvalitní služby v rámci možností daných platnou legislativou a zdravotně pojistným plánem. V oblasti péče o zdraví pojištěnců se ZPŠ zaměřuje jak na úhradu zdravotních výkonů, tak i na zdravotní programy a další preventivní akce, jejichž cílem je předcházet vzniku závažných onemocnění a tím i poškození zdraví.

Kvalita služeb je též garantována certifikátem jakosti dle normy ISO 9001:2008, který stvrzuje, že ZPŠ poskytuje služby vyhovující velmi náročným měřítkům kvality.

ZPŠ postupně vybudovala dostatečnou a kvalitní síť zdravotnických zařízení, která zabezpečuje pojištěncům dostupnost zdravotní péče ve všech odbornostech, včetně specializovaných pracovišť.

ZPŠ dbá na včasnou úhradu svých závazků a v rámci zajištění dostatečného množství potřebných finančních prostředků, se ZPŠ zaměřuje na důsledné vybírání pojistného, pravidelné kontroly výběru pojistného a kontroly účtů od smluvních partnerů.

Cílem veškerých aktivit ZPŠ je především spokojenost pojištěnce, občana regionu, kde pojišťovna působí a také budování a udržování korektních vztahů se svými smluvními partnery.

ZPŠ je moderní zdravotní pojišťovnou, otevřenou novým technologiím v oblasti elektronické komunikace. Pro své pojištěnce připravila zabezpečený portál s názvem Karta mého srdce, ve kterém mohou pojištěnci nejen prohlížet poskytnutou vyúčtovanou zdravotní službu, ale zároveň mohou do této aplikace vkládat veškeré zdravotní záznamy, dopisovat rodinnou anamnézu, komunikovat nejen s odborníky při zdravotních problémech, ale i se ZPŠ.

Proč využít PotřebujiPoradit.cz

 • Na Váš dotaz odpovídá vždy specializovaný lékař
 • Více než 10 leté zkušenosti s provozem služby
 • Více než 18 000 zpracovaných dotazů
 • Odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů
 • Komunikace je šifrována, takže nedojde ke zneužití osobních údajů

Jak to funguje

 • Prostřednictvím online formuláře
  položíte dotaz
 • Dle tématu dotazu jej přidělíme
  nejvhodnějšímu odbornému lékaři
 • Ihned jakmile lékař odpoví,
  vyzvednete si odpověď