Partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Asistenční služba OZP

Asistenční služba OZP (AS OZP) je pojištěncům OZP registrovaným ve VITAKARTĚ ONLINE zdarma k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nemusíte o záležitostech týkajících se zdraví vědět všechno, od toho je Asistenční služba, která je vždy připravena vám pomoci.

AS OZP lze využívat:

a) Prostřednictvím telefonního čísla 844 111 000
b) Prostřednictvím e-mailového požadavku, který nadefinuje v rámci portálu VITAKARTA ONLINE

Komplexní informace o Asistenční službě OZP naleznete zde.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) byla zřízena ke dni 15. 10. 1992 na základě žádosti podané firmou Škoda Auto, a. s. Postupně se vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou na zakladatelskou firmu.

V současné době má ZPŠ sídlo v Mladé Boleslavi a pobočky zejména v místech působnosti mateřské firmy tj. Rychnově nad Kněžnou, Kvasinách a Vrchlabí.
ZPŠ dále provozuje pobočku v Nymburce a kontaktní místo v Jilemnici. ZPŠ je otevřená široké veřejnosti a jejím pojištěncem se může stát každý občan České republiky či pracovník firmy s trvalým sídlem na území České republiky.

Již od okamžiku svého vzniku si ZPŠ získala dobré jméno díky maximálnímu úsilí poskytovat pojištěncům kvalitní služby v rámci možností daných platnou legislativou a zdravotně pojistným plánem. V oblasti péče o zdraví pojištěnců se ZPŠ zaměřuje jak na úhradu zdravotních výkonů, tak i na zdravotní programy a další preventivní akce, jejichž cílem je předcházet vzniku závažných onemocnění a tím i poškození zdraví.

Kvalita služeb je též garantována certifikátem jakosti dle normy ISO 9001:2008, který stvrzuje, že ZPŠ poskytuje služby vyhovující velmi náročným měřítkům kvality.

ZPŠ postupně vybudovala dostatečnou a kvalitní síť zdravotnických zařízení, která zabezpečuje pojištěncům dostupnost zdravotní péče ve všech odbornostech, včetně specializovaných pracovišť.

ZPŠ dbá na včasnou úhradu svých závazků a v rámci zajištění dostatečného množství potřebných finančních prostředků, se ZPŠ zaměřuje na důsledné vybírání pojistného, pravidelné kontroly výběru pojistného a kontroly účtů od smluvních partnerů.

Cílem veškerých aktivit ZPŠ je především spokojenost pojištěnce, občana regionu, kde pojišťovna působí a také budování a udržování korektních vztahů se svými smluvními partnery.

ZPŠ je moderní zdravotní pojišťovnou, otevřenou novým technologiím v oblasti elektronické komunikace. Pro své pojištěnce připravila zabezpečený portál s názvem Karta mého srdce, ve kterém mohou pojištěnci nejen prohlížet poskytnutou vyúčtovanou zdravotní službu, ale zároveň mohou do této aplikace vkládat veškeré zdravotní záznamy, dopisovat rodinnou anamnézu, komunikovat nejen s odborníky při zdravotních problémech, ale i se ZPŠ.

Proč využít PotřebujiPoradit.cz

 • Na Váš dotaz odpovídá vždy specializovaný lékař
 • Více než 10 leté zkušenosti s provozem služby
 • Více než 18 000 zpracovaných dotazů
 • Odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů
 • Komunikace je šifrována, takže nedojde ke zneužití osobních údajů

Jak to funguje

 • Prostřednictvím online formuláře
  položíte dotaz
 • Dle tématu dotazu jej přidělíme
  nejvhodnějšímu odbornému lékaři
 • Ihned jakmile lékař odpoví,
  vyzvednete si odpověď